Değerlerimiz

 • SUN Bağlantı Elemanları; tüm çalışanlarıyla birlikte, faaliyet
  gösterdiği tüm alanda tüm paydaşları için güvenirlik ve saygınlık sembolü
  olmayı amaçlar.

 

 • SUN Bağlantı Elemanları, çalışanlarıyla birlikte, müşterilerin
  tatminini sağlamayı ve global kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak
  büyümeyi amaçlar. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve
  istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve
  satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

 

 • SUN Bağlantı Elemanları, daima ‘’en iyi’’ olmak, vazgeçilmez
  hedefimizdir Kalitede, hizmette en iyi olmak ve piyasamızda sahip olduğumuz bu
  imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen her
  alanda üstümüze düşen her görevi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel
  ilkemizdir.

 

 • SUN Bağlantı Elemanlarının, Amacı sürekli gelişmek için kaynak
  yaratmaktır. Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere faaliyetlerden kaynak
  yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlamak ana ilkemizdir.

 

 • SUN Bağlantı Elemanları, Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma
  ilkelerine uymak ve saygı göstermek düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adil
  kazan ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranma, yasalara ve ahlak kurallarına
  uymak temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya için koruma bilinciyle davranmak ve
  bu bilinci yaymak görevimizdir.
[fancy_heading h1=”0″ title=”Değerlerimiz”]Daima “en iyi “olmak ,vazgeçilmez hedefimizdir.[/fancy_heading]